ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

WALLGO DESIGN Szolgáltatói Üzletszabályzat

A szerződés létrejötte, hatálya, tárgya
1./ A szerződés bármely személy (továbbiakban Vevő) Wallgo Design – WEBÁRUHÁZ – (továbbiakban Eladó) között a megrendelés leadásával jön létre, és vételár megfizetésével lép hatályba. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi.

A megrendelés szabályai
2./ A Vevő választása szerint a terméket a Web áruházban vagy az Eladó raktárában, kiállított minta, katalógusból, színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a terméket színminta alapján rendeli, megrendelésével igazolja, hogy a termék típusát, színét, kódszámát, méretét, illetve a zuzmó és egyéb alapanyag színét, kódszámát ellenőrizte, és azt elfogadja.

A teljesítés módja és alakisága
4./ Az Eladó akkor teljesítette a szerződést , amikor a terméket a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon, értesítette. Az áru megérkezéséről történt értesítés szóban és/vagy írásban, azaz telefonon és/vagy ajánlott levél formájában történhet. Amennyiben a Vevő a terméket átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a bútor átvétele előtt az értesítési címét bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltozásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

Átadás-átvétel
5.1/ Az átadás-átvétel a Vevő értesítését követő 5 munkanapon belül történik az Eladó telephelyén vagy igény esetén házhoz szállítással.

Kárveszély
6./ A terméket átadásával, vagy az 5. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen elteltével egyidejűleg a kárveszély a Vevőre száll át.

Az árak tájékoztatóak, az árváltozás jogát fenntartjuk!

Elállás
8./ Vevőnek jogában áll, hogy személyesen, a megrendelés leadását követő 14 napon belül a megrendelésétől elálljon, vagy módosítsa azt. Ebben az esetben részére a teljes vételár 10%-ának, de legalább 5.000 Ft-nak megfelelő összeg levonásával visszajár. Ha a Vevő elállására a megrendelés leadását követő 14 napon kívül kerül sor, amikor az Eladó a megrendeléstől elállni már nem tud, a Vevő a már befizetett vételárat elveszti. Amennyiben az egyik fél a szerződést nem vagy felróhatóan késedelmesen teljesíti, és a szerződésszerű állapotot a másik fél felszólítására 21 napos határidőn belül nem állítja helyre, a másik fél a szerződéstől elállhat. Az elállás a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal történik. Vevő részéről elállásnak nincs helye, ha az Eladó nem vagy késedelmes teljesítését „vismaior” (elemi csapás, háború, természeti akadály, sztrájk stb.) hiúsítja meg, vagy ha a késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, vámeljárás, határvárakozási idő vagy fuvarozási akadály okozza.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

A szállítási határidő átlagosan 1 – 4 hét. Az ettől eltérő szállítási határidőket külön jelezzük a megrendelés érvényesítése előtt, írásban.

A megrendelt termékeket belföldön az áruraktárra érkezésétől számítva, telefonos visszaigazolás után 1-3 munkanapon belül házhoz szállítjuk, vagy raktárunkban nyitvatartási idő alatt át lehet venni H.-P: 9:00 – 17:00

A megrendelt terméket szállítási határidejének módosítási jogát fenntartjuk! A beszállító partnerek által megadott gyártási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk!
A szállítási díj az emeletre való felszállítást nem tartalmazza!

Szavatosság és jótállás
10./ A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, amelyeket számára a Ptk., illetve bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó termékvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet lehetővé tesznek. A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Eladó mentesülhet a Vevő megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy: A Vevő– amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályai alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított egy éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. Ha a Vevő ezen igényét menthető okból nem tudja fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető , a Vevőszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 1 éven belül érvényesítheti.

A jótállás időtartama a teljesítéstől számított egy év.

Egyéb rendelkezések
11./ Vevő megrendelésével kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette, és mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja. Wallgo Design által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen a Wallgo Design, Vevőit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.